dimarts, 19 d’octubre de 2010

Marató de robes

 Aquestes són les primeres robes que he rebut de l'intercanvi, encara estic intentant donar forma al projecte que vull fer amb els retalls que em vagin arribant.Els altres són els quadrats que he preparat per la Marató de TV3, per al bloc del cobrellit necessito una mica més de concentració. Tot això ho estan organitzant amb molta marxa l'Associació Catalana de Manualitats Tèxtils.

Estas son las primeras telas que he recibido del intercambio, todavía estoy intentando dar forma al proyecto que quiero hacer con los retales que me vayan llegando.Los otros son los cuadrados que he preparado para el Maratón de TV3, para el bloque del cubrecama necesito algo más de concentración. Todo esto lo están organizando con mucha marcha la Asociación Catalana de Manualidades Textiles.