dimecres, 13 d’abril de 2016

Welcome to America

Viatjant per Amèrica ens trobem amb les colònies  de quàquers  que pertanyen a unes comunitats religioses fundades a Anglaterra per George Fox (1624-1691) on van ser perseguits per oposar-se al Puritanisme d'Oliver Cromwell. Van trobar un espai de llibertat religiosa a Estats Units, a Rhode Island, on s'havia decretat la tolerància religiosa. Els quàquers  refusaven pagar delme a l'església estatal, no juraven davant la cort, no es llevaven el barret davant els poderosos i no barallaven en les guerres. En canvi, lluitaven per la fi de l'esclavitud, el tractament humanitari als criminals, l'atenció als febles i pobres.
Amb els quàquers van arribar els samplers i el punt de creu a Estats Units que realitzaven les nenes i les dones a les escoles i a la seva llar. Seguint aquest esperit aquest mes realitzarem un petit brodat d’estil quàquer.
Per completar el brodat una novel·la amb certs elements autobiogràfics i ambientada en una zona rural de Misuri Cuatro hermanas de Jetta Carleton.

Viajando por América nos encontramos con las colonias  de cuáqueros que pertenecen a unas comunidades religiosas fundadas en Inglaterra por George Fox (1624-1691) donde fueron perseguidos para oponerse al Puritanismo de Oliver Cromwell. Encontraron un espacio de libertad religiosa en Estados Unidos, a Rhode Island, donde se había decretado la tolerancia religiosa. Los cuáqueros  rehusaban pagar diezmo en la iglesia estatal, no juraban ante la corte, no se quitaban el sombrero ante los poderosos y no peleaban en las guerras. En cambio, luchaban por el fin de la esclavitud, el tratamiento humanitario a los criminales, la atención a los débiles y pobres.
Con los cuáqueros llegaron los samplers y el punto de cruz en Estados Unidos que realizaban las niñas y las mujeres a las escuelas y a su hogar. Siguiendo este espíritu, este mes realizaremos un pequeño bordado de estilo cuáquero.

Para completar el bordado una novela con ciertos elementos autobiográficos y ambientada en una zona rural de Misuri “Cuatrohermanas” de Jetta Carleton.